Ekstraordinær generalforsamling GH I 8/12 2021

Formand Aage Steen Rasmussen

På den ekstraordinære generalforsamling i Gartnerhaven I den 8/12 2021 forelagde bestyrelsen forslag til:

  1. Reviderede vedtægter for Ejerlauget Gartnerhaven I og II
  2. Revideret Reglement for Fælleshuset
  3. Reviderede vedtægter for Andelsboligforeningen Gartnerhaven I

Alle 3 forslag blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen.

Link til:

Bestyrelsen takker for det fine fremmøde.

Aage, Jack, Betty, Lene og Jan