Generalforsamling Ejerlauget Gartnerhaven I og II 2021-12-09

Ejerlauget Gartnerhaven I og II afholdte Generalforsamling torsdag, d. 9/12 2021 med følgende dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Regnskab år til dato
 5. Behandling af indkomne forslag – Bestyrelsen foreslår ændring af:
  • 5a Vedtægter Ejerlauget Gartnerhaven I og II
  • 5b Reglement Fælleshuset Gartnerhaven
 6. Eventuelt

Bestyrelsen fremlage ny struktur nødvendig for at oprette en egentlig forening med Generalforsamling med tilhørende bestyrelse – se nedenstående:

Begge forslag til ændringer blev enstemmigt vedtaget – se nedenstående for præsentation, nye vedtægter/reglement og referat:

Efter Generalforsamlingen holdt den nye bestyrelse konstituerende bestyrelsesmøde og konstituerede sig på følgende måde:

 • Formand: Ditte Tornehave
 • Kasserer: Betty Andersen
 • Sekretær: Finn Jensen
 • Bestyrelsesmedlem: Aage Steen Rasmussen

Bestyrelsen for Ejerlauget Gartnerhaven I og II

Ditte, Betty, Finn og Aage