Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Kære andelshavere i Andelsboligforeningen Gartnerhaven I

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling:

Onsdag, d 8/12 2021, kl. 19:00 i Fælleshuset

På den seneste ordinære generalforsamling i juni 2021, fik bestyrelsen mandat til at få oprettet en ny bankkonto til Ejerlauget Gartnerhaven (Fælleshuset).

Efter nærmere dialog med banken viste det sig, at for at opfylde krav i henhold til hvidvask lovgivningen, skal Ejerlauget være en forening med generalforsamling og tilhørende bestyrelse. Det medfører at vedtægterne for Ejerlauget skal ændres og som en konsekvens deraf også mindre ændringer i vedtægterne for Gartnerhaven I.

Bestyrelsen har nu, i samarbejde med bestyrelsen for Gartnerhaven II, tilendebragt dette arbejde, og da vi ønsker at den nye bankkonto kan anvendes fra starten af det nye regnskabsår, er det nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling hvor vi vil forlægge ændringerne i vedtægterne.

Dagsorden:

 • Velkomst
 • Valg af dirigent: bestyrelsen foreslår Peer Kirkegaard
 • Valg af to stemmetællere: bestyrelsen foreslår Frank Persson og Karl Haugaard
 • Indkomne forslag – Bestyrelsen foreslår ændring af:
  • Vedtægter for Ejerlauget Gartnerhaven I og II
  • Reglement for Fællehuset Gartnerhaven
  • Vedtægter for Andelsboligforeningen Gartnerhaven I
 • Eventuelt

Efterfølgende vil der blive serveret kaffe og lagkage.

Fuldmagt

Hvis du er forhindret i at deltage, opfordrer bestyrelsen til at du anvender den udsendte fuldmagt ved at give den til en anden andelshaver som deltager i generalforsamlingen.

Link til dokumenter:

Nedenstående find du link til de nye vedtægter og reglement

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Andelsboligforeningen Gartnerhaven I.