Nyhedsbrev august 2021


Nyhedsbrev fra bestyrelsen i Andelsboligforeningen Gartnerhaven 1.


Den 4. august 2021


Nyt fjernsyn i Fælleshuset 2021


Jan Neumann og Jack Moll-Petersen har arbejdet med at finde en løsning, så vi kan bruge fjernsynet i fælleshuset til flere ting, bla. til fremvisning i forbindelse med møder og generalforsamlinger, samt alm. funktioner, som film, TV og nyheder.
Nu er det nye fjernsyn installeret og tilkoblet det eksisterende lydsystem. Der vil blive tilkoblet mikrofon, som kan anvendes ved møder og
generalforsamlinger, så alle kan høre, hvad der bliver sagt. Det gamle fjernsyn er foræret til en velgørende organisation.


Oprydning i depotrum i Fælleshuset
I samarbejde med GH2 er der ryddet op i depotrummet, og arbejdet fortsætter, bla. med at sætte ny-indkøbte glas og porcelæn på plads.
Endvidere arbejdes der med at få gennemgået og opdateret registrering af nøgler til fælleshuset.


Hjemmesiden


Jan Neumann arbejder på at lave tilpasninger og rettelser på hjemme- siden, så den bliver brugervenlig, forståelig, samt afspejler de funktioner, som er nødvendige, for drift af ABF Gartnerhaven I – Skælskør, samt som den naturlige kilde til information om GH 1, både for beboere og for eksterne brugere, der har brug for information, ikke mindst i forbindelse med salg af boliger.
Det nuværende udseende / hjemmeside-system bygger videre på det store arbejde, som Jørgen Møller har lavet.
Der har været afholdt møde med tidligere bestyrelsesmedlemmer m.fl., for at få forslag til videre udvikling af hjemmesiden.
Der forventes en løbende tilpasning og udvikling af hjemmesiden. Brug hjemmesiden, der er mange gode informationer.


Sternbrædder.
Vedligeholdelsesudvalget har gennemgået sternbrædder m.v. på husene og på baggrund af gennemgangen har Jack Moll-Petersen kontaktet et tømrerfirma, med henblik på at få et tilbud på evt. udskiftning.
For at reducere omkostningerne, vil vi forsøge at få udarbejdet tilbuddet, således at vi selv leverer en del af arbejdet.


Bankkonto til Fælleshuset
Desværre har det vist sig, at der skal ændres i vedtægterne for fælleshuset og oprettes en egentlig bestyrelse, for at vi kan få lov til at oprette en bankkonto.
Årsagen bunder i den gældende lovgivning omkring hvidvaskning, og ikke på grund af uvilje fra bankens side.
Dette arbejde pågår i tæt samarbejde med GH 2.


Handicap toilet
Der er etableret handicaptoilet i fælleshuset, tak til Jan og Jack.


Affaldssortering
Der er afholdt møde med naboforening GF Hesselhaven 39-61, med henblik på at lave samlet henvendelse til byråds-politikerne i Slagelse, forud for endelig vedtagelse i byrådet ultimo november 2021, samt forud for kommunevalget primo november 2021.
Vi har allerede kontakt til GH 2 og vi forsøger at få etableret kontakt til andelsboligforeningen Hesselhaven – Skælskør, ligesom vi fortsætter samarbejdet med ABF kreds Sydsjælland.


Fælleshusets terrasser
Ukrudt er fjernet, der vil senere på ugen blive fejet.
Sidst på ugen vil Ejerlauget se på bænksæt mod ”det røde hus” pga. mindre rådskader og løse skruer og bolte.


Parkerings- og vende-pladser
Der vil senere på året blive lavet et forsøg med såning af græs i vores græsarmeringssten, på parkerings- og -vendepladser.
En af fællesparkeringspladserne vil blive brugt til forsøget.
Formålet er at få pladserne til at se lidt pænere ud, undgå for meget ukrudt og nemmere vedligeholdelse med almindelig græsslåning.


Med venlig hilsen, bestyrelsen, Andelsboligforeningen Gartnerhaven I – Skælskør