Nyhedsbrev juli 2021

1. juli 2021

Kære medlemmer af andelsboligforeningen Gartnerhaven 1.


Kloaker 2021
For et stykke tid siden fik vi renset alle stikledninger ind til husene (Toilet, Køkken m.v.).
Desværre har det, efterfølgende, vist sig at der har vist sig at være forstoppelser i hovedledningerne, ud til det offentlige system.
Det har derfor været nødvendigt at tilkalde assistance fra slamsuger, af flere omgange.
Hele systemet er nu gennemspulet, og forhåbentligt vil vi ikke opleve problemer, med kloaker, i lang tid fremover.

Hækkeklipning nr. 1 2021
Hækken mod vejen, Hesselhaven blev klippet torsdag den 1. juli 2021.
Hyggeligt samvær med at holde vores arealer i flot stand, samt kaffe med brød, pålæg og ikke mindst god kage fra Margit Nr. 23.
Stor tak til alle der bidrog, det er meget værdsat.


Havedag Nr 1 2021
På havedagen den 29. maj 2021, blev der ryddet godt op i ukrudt i bede og omkring træer / el-skabe / lygtepæle.
Hyggeligt samvær som sædvanligt, afsluttet med god frokost.
Tak til alle som bidrog med godt humør og god indsats.
Hundehækken mod sti mod bebyggelsen Hesselhaven
Hundehækken, som den kaldes, er blevet klippet ned, så det er lettere at holde græsset omkring hækken nede med græsslåmaskinen.
Hækken blomstrer allerede fint igen.
Det vil være nødvendigt at klippe hækken ned med jævne mellemrum, når man er helt sikker på at der ikke kommer frost igen, for at holde hække fin og i orden.
Tak til vedligeholdelsesudvalget.


Gasfyr, eftersyn
Vedligeholdelsesudvalget, vil i samarbejde med VVS-firmaet, planlægge at få lagt eftersynet i september 2021.
Samtidigt planlægges det at lave udskiftninger, i styringer på resterende huse med gulvvarme, hvor styringer ikke allerede er udskiftet.


Bestyrelsen
Der afholdes fællesmøde med andelsboligforeningen Gartnerhaven II, mandag den 5. juli 2021, kl. 19:00, i Fælleshuset.
Sidste bestyrelsesmøde, før sommerferien afholdes mandag den 12. juli 2021, kl. 19:00, i Fælleshuset.


Med venlig hilsen bestyrelsen, Andelsboligforeningen Gartnerhaven I – Skælskør.