Bestyrelse konstitution – mødedatoer 2023-2024

Efter valget på generalforsamling har bestyrelsen dags dato konstitueret sig på følgende måde

Derudover er følgende følgende mødedatoer for bestyrelsesmøder of generalforsamling 2024 valgt: