Vedligeholdelses eftersyn i Gartnerhaven I

Kære alle beboere i Gartnerhaven I

I forbindelse med budgetlægning for 2023 vil vedligeholdelses-udvalget udføre udvendig inspektion af alle boligerne i Gartnerhaven I i de kommende uger – startende i uge 43.

Formålet er at klarlægge om der er vedligeholdelsesopgaver der skal medtages i de kommende års vedligeholdelsesbudget og samtidig få opdateret vedligeholdelsesplanen.

Du kan se nærmere detaljer om vedligeholdelsesplanen på hjemmesiden: https://usercontent.one/wp/www.abf-gartnerhaven1.dk/wp-content/uploads/2022/04/VL-plan-udskrift.pdf

I forbindelse med eftersynet vil det være nødvendigt at vi kommer ind på jeres grunde for at sikre et tilstrækkeligt grundigt eftersyn.

Hvis du har spørgsmål/kommentarer så kontakt os når vi kommer til din bolig.

Med venlig hilsen

Vedligeholdelsesudvalget

Jack, Frank, Aage og Jan