Forslag vedr. gadebelysning – GH I og GH II

13-10-2022

Kære beboere i Andelsboligforeningen Gartnerhaven I og Andelsboligforeningen Gartnerhaven II

Bestyrelserne i begge foreninger har i fællesskab drøftet de stigende omkostninger i forbindelse med de stigende energipriser og foreslår derfor at:

Gadebelysningen i Gartnerhaven I og Gartnerhaven II slukkes hver nat i 6 timer fra kl. 23:00 til kl. 05:00.

Forslaget fremsættes på baggrund af de stigende energipriser, samt generelt stigende omkostninger for de 2 foreninger til blandt andet drift af fællesbygninger og arealer.

Derudover er der en generel tendens i samfundet i retning af en større klimabevidsthed som vi ønsker at understøtte.

—————————————————

Estimater viser en samlet besparelse for begge foreninger på mellem 10.000 – og 17.000 kr. pr. år.

Besparelsen er selvfølgelig afhængig af dagsprisen på EL (Ved dagspris pr. 11-10-2022 vil den samlede besparelse være kr. 16.040, – pr. år svarende til kr. 355,- per bolig pr. år.)

—————————————————

Bestyrelserne foreslår at forslaget bliver iværksat pr. 1. november 2022

For at gennemføre denne ændring ønsker begge bestyrelser andelshavernes accept, derfor beder vi om jeres underskrift for at gennemføre forslaget.

Medlemmer af bestyrelserne vil derfor i løbet af uge 41 og 42 komme rundt til alle andelshavere for at bede jer underskriver forslaget.

Forslaget betragtes som vedtaget ved 2/3 dels flertal (som beskrevet i vedtægterne) svarende til 18 boliger i Gartnerhaven I og 12 boliger i Gartnerhaven II.

Med venlige hilsner

Bestyrelsen Gartnerhaven I og Bestyrelsen Gartnerhaven II

One thought on “Forslag vedr. gadebelysning – GH I og GH II

Comments are closed.