Informationsmøde – Låneomlægning

Til alle andelshaverne i Gartnerhaven I

Som besluttet på generalforsamlingen d. 7/4 2022, har bestyrelsen fortsat arbejdet med omlægning af vores realkreditlån hos Nykredit.

Der er nu indgået en ny låneaftale og vi har modtaget de endelige opgørelser ved låneomlægningen.

Derfor inviterer vi alle andelshavere til informationsmøde hvor bestyrelsen vil forelægge resultatet og konskvenserne ved omlægningen.

Informationsmødet finder sted:

Tirsdag d. 24. maj 2022, kl. 14:00 i Fælleshuset

(umiddelbart efter frokosten i forbindelse med havedagen)

Mange hilsner

Bestyrelsen

Aage, Betty, Lene, Jack og Jan