Generalforsamling 7. april, 2022

11. april 2022

Kære beboere i andelsboligforeningen Gartnerhaven 1.

Først og fremmest tak for en god og hyggelig generalforsamling torsdag, den 7.april 2022.

Bestyrelsen takker for det flotte fremmøde med 23 andelshavere til stede samt 4 fuldmagter afgivet, hvilket betyder at samtlige andelshaverer var repræsenteret – og at alle fremlæggelser og forslag fra bestyrelsen blev godkent med 27 stemmer for og ingen stemmer imod!

En speciel tak til Jørgen Møller og Margit Larsen for indtræden som henholdsvis dirigent og stemmetæller med kort varsel og ikke mindst til Søren Sørensen for at stille op til suppleant til bestyrelsen.

Her finder du links til følgende dokumenter:

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Som besluttet på generalforsamlingen fortsætter bestyrelsen processen med at omlægge vores Realkreditlån og informerer selvfølgelig når der et resultat.

Med venlig hilsen bestyrelsen

Aage, Betty, Lene, Jack og Jan