Generalforsamling 2022 Ejerlauget

Mandag, d. 28/2 2022 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerlauget Gartnerhaven I og II med følgende dagsorden:

Alle punkter blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen.

Regnskab for 2021 og Budget for 2022 vil blive forelagt på de ordinære generalforsamlinger i hhv. Gartnerhaven I og Gartnerhaven II.

Se nedenstående for link til øvrige bilag:

Punkt Link
4.Bestyrelsens Beretning
5. & 6.Ejerlauget 2022 – Regnskab og budget
7.Forslag fra bestyrelsen – driftstilskud
8.Indkomne forslag – Digital dokumenthåndtering
Generalforsamling Ejerlauget GHI og GHII 28022022 Referat