Generalforsamling 7. april, 2022

Skælskør d. 16. januar 2022.

Bekendtgørelse om generalforsamling i Andelsboligforeningen Gartnerhaven I – Skælskør.

Kære andelshavere.

Jf. vedtægternes § 24.1 bekendtgøres det, at Andelsboligforeningen Gartnerhaven I – Skælskør, afholder generalforsamling

torsdag den 7. april 2022 kl. 18.00 i Fælleshuset.

Foreløbig dagsorden:

 • Velkomst
 • Valg af dirigent
 • Valg af to stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning
 • Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab.
 • Forelæggelse af driftsbudget samt boligafgift til godkendelse
  • A. Fremlæggelse af andelsværdien
 • Forelæggelse af årsregnskab og budget for Ejerlauget Gartnerhaven
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsen
  • A. Formanden
  • B. Bestyrelsen
  • C. Suppleanter
 • Valg / udpegning af udvalg
  • Valg af græsholdet
  • Udpegning til Vedligeholdelsesudvalg
 •  Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Indkaldelse med endelig dagsorden og eventuelle forslag fremsendes senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Andelsboligforeningen Gartnerhaven I – Skælskør.