Nyhedsbrev oktober 2021

Den 20. oktober 2021

Nyhedsbrev fra bestyrelsen i Andelsboligforeningen Gartnerhaven I.

Kære beboere i andelsboligforeningen Gartnerhaven I.

Ny bankkonto for Ejerlaug / Fælleshus

På generalforsamlingen torsdag den 10. juni 2021, fik bestyrelsen mandat til at arbejde videre med en permanent løsning for en erhvervs-bankkonto for Ejerlaug / Fælleshus.

Det samme fik Andelsboligforeningen Gartnerhaven II – Skælskør, på deres ordinære generalforsamling.

Hvad er der sket indtil nu?

 1. Der har været arbejdet med forskellige forslag og løsninger, som af forskellige årsager, lovgivningsmæssigt, har vist sig ikke at kunne gennemføres.
 2. Derfor er der kun én ting at gøre, nemlig at ændre vedtægter og struktur for Ejerlaug / Fælleshus, således at Ejerlaug får en egentlig bestyrelse, refererende til til de 2 bestyrelser i henholdsvis GH I og GH II.
 3. Derfor er det nødvendigt at ændre vedtægterne for Ejerlaug, som igen medfører at der skal ændres tekster i forskellige dokumenter, blandt andet vedtægter for Ejerlaug, GH I (Og GH II), Husordner m.v..
 4. ABF er blevet kontaktet for muligheden for kommenteret gennem-gang af ændringerne, men de kan kun tilbyde gennemgang af de 2 foreningers vedtægter, ikke f.eks., for Ejerlaug, reglementer eller husordner. Desuden kan vi ikke å garanti for at dette kan nås før årsskiftet.

Beslutning på Fællesmøde, 18-10-2021, med GH I & GH II

På ovennævnte møde blev det besluttet, af bestyrelserne i GH I og GH II, at arbejde videre, med forslag, udarbejdet af Jan Neumann.

Dette vil medføre en mere klar beslutnings struktur.

Fælleshusudvalg, dækker over nuværende styregruppe og festudvalget, som arbejder videre, som det hidtil har fungeret.

Mål

Målet er at alt skal være godkendt og implementeret per 31-12-2021, således at regnskabsåret 2021 kan afsluttes, og ny struktur kan anvendes fra regnskabsåret 2022.

Det videre forløb

 1. Tilretning af vedtægter, til ny struktur og som opfylder lovens krav til oprettelse af erhvervs-bankkonto.
 2. Koordineret tilretning af vedtægter for både GH I og GH I, således at det sikres at formuleringen i vedtægter er enslydende og konsi-stente.
 3. Eksterne gennemgang af ændringer med foreningernes revisor og bankforbindelse.
 4. Tilretninger efter ekstern gennemgang.
 5. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i starten af december 2021.
 6. Godkendelse på ekstraordinær generalforsamling i dec. 2021.
 7. Implementering før 31-12-2021.

Bestyrelsen og udvalg

Det er et forholdsvist stort arbejde, for begge bestyrelser i GH I & GH II, samt de nedsatte udvalg i begge foreninger, som kræver en del koordinerende møder.

Samtidig, vil vi i bestyrelsen forsøge, at få vores vedtægter tilrettet, således at alle benævnelser m.v. er enslydende og konsistente.

Ændringerne i Ejerlaug´s vedtægter medfører ligeledes, at det er nødvendigt, at ændre tekster i bla. husorden, reglementer m.v..

Endvidere vil der blive arbejdet med at lave en form for minimumskrav til klubber.

Styregruppe medlemmer m.fl., i begge foreninger er orienteret om ovenstående, og bifalder ændringerne.

Med venlig hilsen, bestyrelsen, Andelsboligforeningen Gartnerhaven I – Skælskør.