Nyhedsbrev september 2021

27. september 2021

Sommerfest

Sommerfesten, som blev afholdt 10. september havde god tilslutning, og det en rigtig hyggelig aften. Vi blev blandet på kryds og tværs, og det understøtter sammenholdet mellem foreningerne. Tak til arrangørerne for et godt arrangement.

Hækkeklipning

Hækkeklipning d. 22. sept. blev gennemført i højt solskinsvejr og med rigtig mange frivillige deltagere – både på klippe- og rivesiden. Der var god tid til en snak, og forskønnelsen af hækkene er jo til glæde for os alle. Den obligatoriske pause hvor batterierne blev opladet, blev brugt i Fælleshuset, hvor et hold stod med formiddagskaffe og brød. Tak for hjælpen til alle.

Rigeligt med smør

En ny klub ser dagens lys: ”Madlavning for finere mænd.”

Der er opstartsmøde i Fælleshuset onsdag d. 6 oktober kl. 19, hvor der er et oplæg om tankerne bag initiativet og en snak om, hvordan klubben skal køre. Alle af hankøn er velkomne.

Tovholder er Jørgen Møller tlf. 30297807

Endnu en ny klub i støbeskeen til gavn for fællesskabet i Gartnerhaven.

Teknik klubben har til formål at hjælpe beboere i Gartnerhaven I & II med edb/IT relaterede spørgsmål.

Har du spørgsmål eller udfordringer som for eksempel med hvordan du:

  • finder kanaler på dit TV
  • indstiller/opsætter dit trådløse netværk (WIFI)
  • bruger Mobilepay på din mobil telefon
  • booker fælleshus eller værelser på Gartnerhavens hjemmeside
  • printer fra din PC eller Ipad/Tablet
  • bestiller online tid hos lægen
  • overfører billeder fra din mobil telefon til din PC
  • installerer apps på din mobil telefon
  • får Coronapas på min mobil telefon
  • eller noget helt andet ………

Så kom blot til en hyggelig og uformel snak med andre der måske kan hjælpe dig.

Teknik klubben vil være i Fælleshuset den første torsdag i hver måned fra kl. 10:00.

Første gang er torsdag, d. 7/10 2021, kl. 10:00

Hvis du har lyst er der sikkert også en kop kaffe mens vi hygger os med teknikken.

Vel mødt – Jørgen Møller / Jan Neumann

Julefrokosten 2021

Heldigvis kan vi igen få lov at afholde den traditionelle julefrokost i Gartnerhaven l og ll. Det bliver lørdag d. 27. november, og invitation udsendes senere af festarrangørerne. Sæt kryds i kalenderen, og lad os fejre Julens komme i fællesskab.

Venlig hilsen bestyrelsen, Gartnerhaven I.