Eftersyn af naturgasfyr

Tidsplan opdateret efter ønske fra beboere. OPDATERET 17-09-2021

Så er det blevet tid til at der skal foretages lovpligtigt eftersyn på vores gasfyr.
Det er første gang efter udløbet af den toårige garantiperiode, der løb fra installationen af gasfyrene i 2019.
Eftersynet foretages af samme firma, Vestsjællands Gas- og Oliefyrsservice ApS, som installerede fyrene i 2019, som var konkurrencedygtige på både pris og service, sammenlignet med de firmaer vi indhentede overslag og tilbud fra.

Eftersynene gennemføres efter den nedenstående plan fra den 21. september 2021 og frem.

Eftersynene tager ca. 1½ time per bolig og du bør venligst sørge for at der er adgang til din bolig i de angivne tidspunkter.
De bolig-numre der er markeret med rød kant, skal ligeledes have udskiftet dele i gulvvarme-styringen.


Med venlig hilsen
Vedligeholdelsesudvalget og Bestyrelsen

Kontaktpersoner: Jack Nr. 7 Mobil: 2818 7172 og Aage Nr. 43 Mobil: 2049 1647