Nyhedsbrev juni 2021

23. juni 2021
Kære beboere i andelsboligforeningen Gartnerhaven 1.
Først og fremmest tak for en god og hyggelig generalforsamling torsdag den 10. juni 2021.
Bestyrelsen holdt konstituerende bestyrelsesmøde den 14. juni 2021, og konstituerede sig således:


Formand, Aage Steen Rasmussen, Gartnerhaven 43. Mobil: 2049 1647, Mail: Formand@ab-gartnerhaven1.dk
Næstformand, Jack Moll-Petersen, Gartnerhaven 7. Mobil: 2818 7172, Mail: hijack.moll@gmail.com
Kasserer, Betty Andersen, Gartnerhaven 19. Mobil: 2168 7318, Mail: kasserer@ab-gartnerhaven1.dk
Sekretær, Lene Kring, Gartnerhaven 21. Mobil: 5131 5760, Mail: kring.lene@gmail.com
Bestyrelsesmedlem, Jan Neumann, Gartnerhaven 53. Mobil: 4018 7252, Mail: Gartnerhaven53@gmail.com
Suppleant, Frank Persson, Gartnerhaven 53. Mobil: 6140 3806, Mail: dfpersson@outlook.dk
Suppleant, Dan Hansen, Gartnerhaven 47. Mobil: 5182 4610, Mail: kkhdkh@gmail.com


Bestyrelsen har iværksat aktiviteter til løsning af de punkter der blev nævnt på generalforsamlingen, bla. samarbejde med A/B Gartnerhaven 2, generelt og specifikt omkring fælleshuset, fælleshusets bankkonto og muligheder for flere aktiviteter i fælleshuset efter Corona-perioden.

Vi er i gang med at orientere myndigheder, bank, ABF mv. om medlemmerne af den nye bestyrelse.
Naturligvis arbejder vi videre med at søge politisk påvirkning omkring affaldsordningen, både direkte, via medier og gennem kredsbestyrelsen i ABF.


Endelig har vedligholdelsesudvalget netop konstitueret sig, separat nyhedsbrev og dette udsendes senere denne uge.


Med venlig hilsen bestyrelsen.