Velkommen til …

Til orientering.

Bestyrelsen byder herved velkommen til Dan Hansen og Birthe Johansen som flytter ind i Gartnerhaven 47, den 01. januar 2021

Med venlig hilsen Bestyrelsen